Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
v
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Borovská Jarmila ZM TS - JD - TS -
Jelínková Romana - .. TS - - - MJí - - - - - - -
Jiroušová Erika JA - JA -
Kleinová Zdeňka .. .. LS - - - MK MK -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dvořák Josef
5 změna AJ 4.A (A2) SX
5 spojeno (JB) NJ 4.A (N1) SX
Jakubcová Magdalena
2 změna AJ 6.P (A1) 2A
2 spojeno (EJ) AJ 6.P (A2) 2A
4 změna AJ 4.P (A1) 2A
4 spojeno (EJ) AJ 4.P (A2) 2A
Jelínková Romana
0. les., 13. les., 3. les., 7. les., 14. les., 4. les., 2. les., 8. les., 12. les., 1. les., 6. les., 10. les., 5. les., 9. les., 11. les.Dozor soutěž
Jílek Miroslav
7 supl. (RoJ) ZSV 7.P SP
Krška Michael
7 spojeno (ZK) MAT 3.A (A1) 1A
8 spojeno (ZK) MAT 3.A (A2) 1A
Machková Zuzana
2 spojeno (JB) NJ 1.A (NJ2) SX
Slezák Luboš
3 supl. (ZK) ČJ 5.P SX
Soukupová Tamara
2 spojeno (RoJ) FJ 5.P (FJ+)+ 3A
2 změna RJ 5.P (RJ+)+ 3A
3 spojeno (JB) NJ 8.P (NJ) OK
3 změna RJ 4.A (RJ)+ OK
8 spojeno (JB) NJ 7.P (NJ) OK
8 změna RJ 7.P (RJ) OK
Šťastná Jarmila
1 spojeno (JB) NJ 2.A (NJ1) SC
1 změna NJ 2.A (NJ2) SC
6 změna NJ 4.P (NJ1) SC
6 spojeno (JB) NJ 4.P (NJ2) SC
Změny v rozvrzích tříd
4.P
4 AJ A1 2A změna JA
4 AJ A2 2A spojí JA (EJ)
6 NJ NJ1 SC změna
6 FJ FJ SC spojí (RoJ)
6 NJ NJ2 SC spojí (JB)
5.P
2 FJ FJ+ 3A spojí TS (RoJ)
2 RJ RJ+ 3A změna TS
3 ČJ SX supluje LS (ZK)
1.A
2 NJ NJ2 SX spojí ZM (JB)
2 FJ FJ+ 3A spojí TS (RoJ)
2 RJ RJ+ 3A změna TS
6.P
1 FJ FJ odpadá (RoJ)
2 AJ A1 2A změna JA
2 AJ A2 2A spojí JA (EJ)
2.A
1 NJ NJ1 SC spojí (JB)
1 NJ NJ2 SC změna
7.P
7 ZSV SP supluje MJí (RoJ)
8 NJ NJ OK spojí TS (JB)
8 RJ RJ OK změna TS
3.A
7 MAT A1 1A spojí MK (ZK)
8 MAT A2 1A spojí MK (ZK)
8.P
1 UAP UAPp odpadá (ZK)
2 UAP UAPp odpadá (ZK)
3 RJ RJ OK změna TS
3 NJ NJ OK spojí TS (JB)
4.A
1 UAP UAPp odpadá (ZK)
2 UAP UAPp odpadá (ZK)
3 RJ RJ OK změna TS
5 AJ A2 SX změna JD
5 NJ N1 SX spojí JD (JB)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou