Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 16. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Feltl Tomáš - -
Jakubcová Magdalena - -
Jiroušová Erika - -
Král Ladislav - -
Králová Lenka -
Pejcharová Barbora -
Šplíchalová Marcela - RoJ
Tišl Petr - -
Vavřín Jan - OK - JF BP JF .... - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TE PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
KR PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
SX PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
JLN PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ
Změny v rozvrzích učitelů
Bartoš Miroslav
6 odpadá IVT 5.P (A1) zrušeno
7 odpadá IVT 5.P (A2) zrušeno
8 změna ITs 8.P (ITs)+ zrušeno
9 změna ITs 8.P (ITs)+ zrušeno
Borovská Jarmila
2 navíc NJ 1.A (NJ2) SC
2 odpadá NJ 1.A (NJ2) zrušeno
6 odpadá NJ 3.A (NJ1) zrušeno
8 odpadá NJ 4.P (NJ1) zrušeno
Dvořák Josef
1 změna AJ 1.A (A1) 1A
Erbesová Ellen
6 odpadá HV 1.A (HV) zrušeno
8 odpadá HV 2.A (HV) zrušeno
9 odpadá HV 2.A (HV) zrušeno
Feltl Tomáš
8 odpadá CH 5.P (A2) zrušeno
9 odpadá CH 5.P (A2) zrušeno
1. - 2. les.Dozor přijímací zkoušky
Feltlová Jana
3 spojeno (JV) ČJ 1.P (A1) PR
5 spojeno (JV) ČJ 1.P (A2) PR
Galgociová Jana
6 odpadá D 2.A zrušeno
7 odpadá D 4.P zrušeno
Jakubcová Magdalena
5. les., 4. les.Dozor přijímací zkoušky
Jelínková Renáta
6 odpadá TV 1.P (Dív) zrušeno
Jelínková Romana
4 změna FJ 5.P (FJ) LV1
5 Klubovna  
6 odpadá FJ 7.P (FJ) zrušeno
7 odpadá FJ 3.P (FJ) zrušeno
8 odpadá FJ 4.P (FJ) zrušeno
Jílek Miroslav
7 změna Mpr 4.A (MATp)+ zrušeno
8 odpadá F 5.P (A1) zrušeno
Jiroušová Erika
2. les., 1. les.Dozor přijímací zkoušky
Kleinová Zdeňka
6 odpadá VV 1.A (VV) zrušeno
Klimeš Ondřej
1 supl. (JV) AJ 3.P (A2) Fy
3 změna MAT 4.P Fy
5 odpadá F 2.P (A2) zrušeno
6 odpadá F 2.P (A1) zrušeno
Kozáková Ilona
8 odpadá VV 2.A (VV) zrušeno
9 odpadá VV 2.A (VV) zrušeno
Král Ladislav
2 změna MAT 2.A SP
3 změna MAT 7.P SP
7 změna TV 6.P (TVCh)+ zrušeno
8 odpadá TV 7.P (Chl) zrušeno
9 odpadá TV 4.P (Chl) zrušeno
5. les., 4. les.Dozor přijímací zkoušky
Králová Lenka
2 změna 3.P 1A
6 odpadá TV 1.P (Chl) zrušeno
8 odpadá TV 7.P (Dív) zrušeno
9 odpadá TV 4.P (Dív) zrušeno
1. les.Dozor přijímací zkoušky
Krška Michael
7 odpadá D 3.A zrušeno
Machková Zuzana
1 změna NJ 6.P (NJ) JL2
2 navíc NJ 1.A (NJ2) SC
2 odpadá NJ 1.A (NJ1) zrušeno
3 změna D 3.P Bi
6 odpadá NJ 7.P (NJ) zrušeno
8 odpadá OV 3.P zrušeno
9 odpadá D 6.P zrušeno
Martinů Helena
4 změna MAT 8.P Fl
5 změna MAT 3.P Fy
Najbertová Marta
6 odpadá Bi 6.P zrušeno
7 změna Bipr 4.A (BI2p)+ zrušeno
8 změna BIS 8.P (BIs)+ zrušeno
9 změna BIS 8.P (BIs)+ zrušeno
Novotná Jana
8 odpadá ZSV 3.A zrušeno
9 odpadá ČJ 3.P zrušeno
Ontko Jennifer
6 odpadá AJ 5.P (A2) zrušeno
7 odpadá AJ 5.P (A1) zrušeno
Pejcharová Barbora
4 změna AJ 6.P (A1) 4A
4 spojeno (JV) AJ 6.P (A2) 4A
7 odpadá NJ 3.P (NJ) zrušeno
3. les.Dozor přijímací zkoušky
Škavrada Michal
5 navíc CH 4.P CH
5 odpadá CH 4.P (A1) zrušeno
6 odpadá CH 4.P (A2) zrušeno
Šplíchalová Marcela
1 změna ČJ 4.P KV
7 odpadá ZSV 7.P zrušeno
4. - 5. les.Dozor přijímací zkoušky
Šťastná Jarmila
1 změna NJ 2.A (NJ1) SC
4 změna NJ 5.P (NJ1) OK
5 změna NJ 4.A (NJ2) OK
6 odpadá NJ 3.A (NJ2) zrušeno
8 odpadá NJ 4.P (NJ2) zrušeno
Tišl Petr
5 navíc 2.P Bi
5 odpadá 2.P (A1) zrušeno
6 odpadá 2.P (A2) zrušeno
8 odpadá Ge 6.P zrušeno
9 odpadá Ge 5.P (A1) zrušeno
1. - 2. les.Dozor přijímací zkoušky
Trnková Andrea
7 změna Bipr 4.A (BI1p)+ zrušeno
Vavřín Jan
11. les., 7. les., 10. les., 3. les., 14. les., 2. les., 1. les., 5. - 6. les., 13. les., 12. les., 0. les., 4. les., 9. les., 8. les.Dozor akce školy
Vrbová Pavlína
6 změna RJ 3.A (RJ)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.P
3 ČJ A1 PR spojí JF (JV)
5 ČJ A2 PR spojí JF (JV)
6 TV Chl odpadá (LK)
6 TV Dív odpadá (RJ)
2.P
5 Bi navíc PT
5 F A2 odpadá (OK)
5 A1 odpadá (PT)
6 F A1 odpadá (OK)
6 A2 odpadá (PT)
3.P
1 AJ A2 Fy supluje OK (JV)
2 1A změna LK
3 D Bi změna ZM
5 MAT Fy změna HM
7 NJ NJ odpadá (BP)
7 FJ FJ odpadá (RoJ)
8 OV odpadá (ZM)
9 ČJ odpadá (JN)
4.P
1 ČJ KV změna MŠp
3 MAT Fy změna OK
5 CH CH navíc
5 CH A1 odpadá (MŠ)
6 CH A2 odpadá (MŠ)
7 D odpadá (JG)
8 NJ NJ1 odpadá (JB)
8 NJ NJ2 odpadá (JŠ)
8 FJ FJ odpadá (RoJ)
9 TV Chl odpadá (LKr)
9 TV Dív odpadá (LK)
5.P
4 NJ NJ1 OK změna
4 FJ FJ LV1 změna RoJ
6 IVT A1 odpadá (MB)
6 AJ A2 odpadá (JO)
7 IVT A2 odpadá (MB)
7 AJ A1 odpadá (JO)
8 CH A2 odpadá (TF)
8 F A1 odpadá (MJí)
9 CH A2 odpadá (TF)
9 Ge A1 odpadá (PT)
1.A
1 AJ A1 1A změna JD
2 NJ NJ1 SC navíc ZM
2 NJ NJ1 SC navíc JB
2 NJ NJ2 SC navíc JB
2 NJ NJ2 SC navíc ZM
2 NJ NJ2 odpadá (JB)
2 NJ NJ1 odpadá (ZM)
6 HV HV odpadá (EE)
6 VV VV odpadá (ZK)
6.P
1 NJ NJ JL2 změna ZM
4 AJ A1 4A změna BP
4 AJ A2 4A spojí BP (JV)
6 Bi odpadá (MN)
7 TV TVCh odpadá (LKr)
8 Ge odpadá (PT)
9 D odpadá (ZM)
2.A
1 NJ NJ1 SC změna
2 MAT SP změna LKr
6 D odpadá (JG)
7 TV TVCh odpadá (LKr)
8 HV HV odpadá (EE)
8 VV VV odpadá (IK)
9 HV HV odpadá (EE)
9 VV VV odpadá (IK)
7.P
3 MAT SP změna LKr
6 NJ NJ odpadá (ZM)
6 FJ FJ odpadá (RoJ)
6 RJ RJ odpadá (PV)
7 ZSV odpadá (MŠp)
8 TV Dív odpadá (LK)
8 TV Chl odpadá (LKr)
3.A
6 NJ NJ1 odpadá (JB)
6 NJ NJ2 odpadá (JŠ)
6 RJ RJ odpadá (PV)
7 D odpadá (MK)
8 ZSV odpadá (JN)
8.P
4 MAT Fl změna HM
7 Mpr MATp odpadá (MJí)
7 Bipr BI1p odpadá (AT)
7 Bipr BI2p odpadá (MN)
8 ITs ITs odpadá (MB)
8 BIS BIs odpadá (MN)
9 ITs ITs odpadá (MB)
9 BIS BIs odpadá (MN)
4.A
5 NJ NJ2 OK změna
7 Mpr MATp odpadá (MJí)
7 Bipr BI1p odpadá (AT)
7 Bipr BI2p odpadá (MN)
8 ITs ITs odpadá (MB)
8 BIS BIs odpadá (MN)
9 ITs ITs odpadá (MB)
9 BIS BIs odpadá (MN)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou